• /´la:nsit/

  Thông dụng

  Danh từ

  (y học) dụng cụ phẫu thuật có hai lưỡi, mũi sắc và nhọn để trích áp xe; lưỡi trích
  Vòm đỉnh nhọn; cửa sổ nhọn phía trên

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  cửa sổ hẹp

  Y học

  lưỡi chích (dao mổ rộng có hai cạnh sắc và có đầu nhọn)

  Kỹ thuật chung

  cửa tò vò
  mũi tên vòm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X