• Thông dụng

    Tính từ

    Có đất mà vẫn túng (vì đất xấu, sưu cao thuế nặng...)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X