• /´la:stiηgnis/

  Thông dụng

  Danh từ
  Tính bền vững, tính lâu dài, tính trường cửu
  Sự chịu lâu, sự để được lâu, sự giữ được lâu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X