• /´lætʃiη/

  Hóa học & vật liệu

  sự cài chốt
  sự tra chốt

  Điện tử & viễn thông

  cài chốt

  Điện

  sự chốt lại
  sự khóa lại

  Kỹ thuật chung

  Địa chất

  sự đo vẽ mỏ, sự đo đạc mỏ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X