• /´lætist/

  Thông dụng

  Tính từ

  Thành rào mắt cáo, thành lưới mắt cáo; có rào mắt cáo, có lưới mắt cáo

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  hình giát
  hình mắt cáo
  có mắt cáo

  Kỹ thuật chung

  dạng giàn
  dạng lưới
  dạng mạng
  mạng lưới

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X