• /´li:k¸pru:f/

  Kỹ thuật chung

  không rò
  không rò rỉ
  không thấm
  kín

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X