• /´leηθ¸waiz/

  Thông dụng

  Cách viết khác lengthways

  Như lengthways

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  theo chiều dài, theo chiều dọc

  Cơ - Điện tử

  a Nếu bạn thấy từ này cần thêm hình ảnh, và bạn có một hình ảnh tốt, hãy thêm hình ảnh đó vào cho từ.

  Nếu bạn nghĩ từ này không cần hình ảnh, hãy xóa tiêu bản {{Thêm ảnh}} khỏi từ đó".BaamBoo Tra Từ xin cám ơn bạn !

  Theo chiều dài, theo chiều dọc

  Kỹ thuật chung

  dọc
  dọc theo

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X