• /´levələ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người san bằng, dụng cụ san bằng
  Người chủ trương xoá bỏ mọi sự chênh lệch xã hội, người chủ trương bình đẳng

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  cái san
  máy là (phẳng)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X