• /lai´beiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự rảy rượu cúng, sự rưới rượu cúng; sự lễ rượu
  (hàng hải) sự uống rượu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X