• /¸libə:´tɛəriən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người tự do chủ nghĩa; người tán thành tự do

  Tính từ

  Tự do chủ nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X