• Toán & tin

  thủ tục thư viện

  Giải thích VN: Trong lập trình, đây là một chương trình con, một trình tự, hoặc một hàm đã được thử nghiệm kỹ lưỡng, viết theo một ngôn ngữ lập trình cho trước và được xếp vào trong một thư viện. Thủ tục thư viện thực hiện các loại công việc mà tất cả hoặc hầu hết các chương trình đều cần thiết, như đọc dữ liệu từ các đĩa ra chẳng hạn. Các lập trình viên có thể nhờ thư viện này để xây dựng các chương trình một cách nhanh chóng.

  thường trình thư viện
  tập tin thư viện

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X