• /ˈlīkən/

  Thông dụng

  Danh từ

  (sinh vật học) địa y

  Hóa học & vật liệu

  tạo

  Y học

  địa y
  lệnh đài tiễn (loài bệnh da có những tổn thương cứng, tròn ở gần nhau)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X