• /´lidlis/

  Thông dụng

  Tính từ
  Không nắp, không vung
  Không mi (mắt)
  (thơ ca) cảnh giác; thức

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X