• Từ điển kinh tế

    Tính từ

    thay đổi suy nghĩ theo cách mà ta chưa bao giờ trải qua, tác động đến hành động và quyết định

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X