• /´laif¸seiviη/

  Thông dụng

  Danh từ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sự cứu đắm
  kĩ thuật hay việc thực hành tiết kiệm

  Tính từ

  hành động để cứu ai đó
  mang lại sự giúp đỡ cần thiết

  http://www.thefreedictionary.com/life-saving

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X