• /´laif¸saizd/

  Cơ - Điện tử

  (adj) kích thước như vật thật

  Thông dụng

  Cách viết khác life-size

  Như life-size

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X