• Môi trường

    Vòng đời của một sản phẩm
    Tất cả các giai đoạn phát triển của một sản phẩm, từ khi nhiên liệu được hút ra để sinh năng lượng tới khi sản xuất, đưa ra thị trường, sử dụng và tiêu hủy.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X