• Môi trường

    Sự phơi nhiễm cả đời
    Tổng lượng phơi nhiễm với một chất mà một người nhận được trong cả cuộc đời (thường được cho là 70 năm).

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X