• /li´geiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  (y học) sự buộc, sự thắt

  Chuyên ngành

  Y học

  thắt buộc bằng chỉ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X