• /ˈlaɪtnɪŋ/

  Thông dụng

  Danh từ

  (y học) sự sa bụng (thời kỳ sắp đẻ)
  làm sáng tỏ

  Y học

  sự sa bụng

  Kỹ thuật chung

  sét

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X