• Môi trường

    Giới hạn phát hiện (LOD)
    Nồng độ tối thiểu một chất đang được phân tích có 99% khả năng được nhận diện.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X