• /´limitətiv/

  Thông dụng

  Tính từ

  Hạn chế

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  giới hạn
  limitative semi-group
  nửa nhóm giới hạn
  hạn chế

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X