• Ô tô

    bộ hạn chế trượt vi sai

    Giải thích VN: Là một vi sai truyền lực chủ động trực tiếp tới bánh xe kia (bánh không quay) nếu bánh xe này bắt đầu quay.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X