• Môi trường

    Sự thoái hoá bị giới hạn
    Một chính sách môi trường cho phép các hệ tự nhiên thoái hoá phần nào nhưng chấm dứt ở một mức thấp hơn tiêu chuẩn sức khoẻ đã được thiết lập.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X