• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Xây dựng

  đường trong vùng

  Toán & tin

  đường trong vùng

  Giải thích VN: Là quá trình một lớp đối tượng đường được chồng lớp với một lớp đối tượng vùng khác, sao cho đối tượng đường hoặc một phần của đường nằm trong đối tượng vùng. Các thuộc tính của vùng được kết hợp với các đường tương ứng trong lớp đường (kết quả).

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X