• Toán & tin

  chuyển dòng

  Giải thích VN: Ví dụ là một tín hiệu báo cho máy in biết khi bắt đầu một dòng mới.

  sự đẩy dòng
  sự nhảy dòng
  tín hiệu chuyển dòng

  Giải thích VN: Một tín hiệu báo cho máy in biết khi bắt đầu một dòng mới.

  tín hiệu xuống dòng

  Giải thích VN: Một tín hiệu báo cho máy in biết khi bắt đầu một dòng mới.

  Điện tử & viễn thông

  đẩy dòng in
  sự tiếp sóng đường truyền

  Kỹ thuật chung

  cho ăn đường chữ

  Xây dựng

  cung cấp bằng đường dây

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X