• /´lip¸leibə/

  Thông dụng

  Danh từ
  Lời nói không đi đôi với việc làm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X