• /´liθə¸gra:f/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tờ in đá, tờ in thạch bản

  Ngoại động từ

  In đá, in thạch bản

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  tờ in đá

  Điện tử & viễn thông

  in thạch bản

  Kỹ thuật chung

  bản in litô
  in litô
  đá

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X