• /li:vr/

  Thông dụng

  Danh từ
  Đồng livrơ (tiền ă)
  Livrơ (nửa kilôgram)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X