• /ˈloʊkəli/

  Thông dụng

  Phó từ

  Với tính chất địa phương, cục bộ

  Kỹ thuật chung

  cục bộ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X