• /´lɔkt/

  Cơ khí & công trình

  được khóa

  Hóa học & vật liệu

  bị chốt
  bị đóng
  bị khóa

  Kỹ thuật chung

  bị chắn
  kín
  ẩn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X