• /´loud¸sta:/

  Thông dụng

  Cách viết khác loadstar

  Danh từ

  Sao bắc cực
  Mục đích; nguyên tắc chỉ đạo

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X