• Toán & tin

  từ nối logic

  Giải thích VN: Là những từ như AND, OR và XOR được dùng trong những biểu thức logic phức tạp của một câu lệnh.

  Xây dựng

  từ nối logic

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X