• Toán & tin

  ổ đĩa logic
  ổ đĩa lôgic

  Giải thích VN: Các phần của một ổ đĩa cứng đã được định khuôn thức và đã được gán một tên riêng bằng một chữ cái. Mỗi một phần đĩa có tên đó, đối với người sử dụng, được xem như là một ổ đĩa riêng biệt. Các ổ đĩa logic cũng có thể được tạo nên bằng cách thay đổi chữ tên của ổ đĩa đối với một thư mục. Đồng thời, các mạng máy tính cũng tạo nên bảng phân bố các thư mục cho các chữ tên của ổ đĩa, và cũng tạo ra các ổ đĩa logic.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X