• Toán & tin

  biểu thức logic

  Giải thích VN: Là tập hợp của các số hạng, biến số hệ thống, các toán tử logic số học và đại số để từ đó nhận giá trị TRUE hoặc FALSE. Ví dụ, $RECNO LE $NUM1 HRS-WRKD * HRLY-WAGE GE 600 AND $MONTH EQ 5 $NUM1 LE 100.

  biểu thức luận lý

  Xây dựng

  biểu thức logic

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X