• Toán & tin

  phép chọn logic

  Giải thích VN: Là quá trình lọc ra một tập hợp con các đặc điểm từ một lớp đối tượng bằng cách sử dụng biểu thức logic tác dụng trên các thuộc tính của lớp đối tượng đó. (chẳng hạn AREA GT 16000). Chỉ có những đặc tính thỏa mãn điều kiện mới được lọc ra.

  Xây dựng

  phép chọn logic

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X