• /lɔ´dʒistik/

  Thông dụng

  Cách viết khác logistical

  Tính từ

  Về hậu cần, liên quan tới hậu cần

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  lôgictic

  Kỹ thuật chung

  logitic
  logistic function
  hàm logitic
  logistic process
  quá trình logitic

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X