• /´lɔη¸tə:m/

  Thông dụng

  Tính từ

  Dài hạn, lâu dài
  a long-term credit
  tín dụng dài hạn
  a long-term cooperation
  sự hợp tác lâu dài

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  lâu, kéo dài

  Xây dựng

  dài hạn, lâu dài

  Cơ - Điện tử

  (adj) dài hạn, lâu dài

  Kỹ thuật chung

  dài hạn
  lâu
  lâu dài
  lâu, dài hạn
  liên tục

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X