• /lu:n/

  Thông dụng

  Danh từ

  ( Ê-cốt) (từ cổ,nghĩa cổ) thằng vô lại; đồ đểu giả; đồ xỏ lá ba que, đồ du đãng
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) thằng điên, thằng cuồng

  Danh từ

  (động vật học) chim lặn gavia

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X