• /´lu:snis/

  Thông dụng

  Danh từ

  Trạng thái lỏng; trạng thái chùng, trạng thái không căng; trạng thái giãn, trạng thái lòng thòng
  Trạng thái rộng, trạng thái lùng thùng (quần áo)
  Trạng thái xốp, trạng thái dễ làm cho tơi ra (đất)
  Tính mơ hồ, tính không chính xác; tính không chặt chẽ, tính phóng (lý luận, lập luận, viết văn...)
  Tính phóng đãng, tính phóng túng, tính không nghiêm, tính ẩu, tính bừa bãi... (đạo đức, kỷ luật...)
  (y học) bệnh yếu ruột (hay ỉa chảy)

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Trạng thái lỏng, trạng thái chùng, sự lỏng, độchùng, độ tơi, độ xốp

  Cơ khí & công trình

  khe hở lớn

  Xây dựng

  độ rời
  tính rời rạc
  tính tơi
  tính xốp

  Kỹ thuật chung

  độ lỏng
  độ phân tán
  độ tơi
  độ xốp
  sự chùng
  sự lỏng
  sự nới lỏng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X