• Toán & tin

  cluster thất lạc
  liên cung bị mất

  Giải thích VN: Một cluster còn giữ lại trên đĩa, mặc dù bảng định vị tệp ( FAT) không chứa một bảng ghi nào về sự liên kết của nó với một tệp. Cluster thất lạc có thể xảy ra khi tắt máy tính (hoặc mất điện), hoặc cố thực hiện các tác vụ khác, trong lúc có một tệp đang được ghi vào.

  liên cung thất lạc

  Giải thích VN: Một cluster còn giữ lại trên đĩa, mặc dù bảng định vị tệp ( FAT) không chứa một bảng ghi nào về sự liên kết của nó với một tệp. Cluster thất lạc có thể xảy ra khi tắt máy tính (hoặc mất điện), hoặc cố thực hiện các tác vụ khác, trong lúc có một tệp đang được ghi vào.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X