• /lʌf/

  Thông dụng

  Danh từ

  (hàng hải) mép trước (của buồm)
  Sự lái theo gần đúng chiều gió

  Động từ

  Lái theo gần đúng chiều gió

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  mạn đón gió

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X