• /lai´siəm/

  Thông dụng

  Danh từ

  ( Lyceum) vườn Ly-xi-um (ở A-ten, nơi A-ri-xtốt dạy học)
  Nơi học tập (có giảng đường, thư viện...)
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) tổ chức truyền bá văn học nghệ thuật

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X