• Toán & tin

  chuẩn MPEG

  Giải thích VN: Là một định dạng cho file âm thanh/hình ảnh số. Các file này thường có đuôi là .mpg.

  định dạng MPEG

  Giải thích VN: Là một định dạng cho file âm thanh/hình ảnh số. Các file này thường có đuôi là .mpg.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X