• Kỹ thuật chung

    Viết tắt của Mêgapascal
    Là đơn vị đo áp suất

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X