• /'mistris / 'emes/

  Thông dụng

  Danh hiệu chỉ một phụ nữ hoặc có chồng hoặc chưa chồng

  Ms Mary
  Bà Mary

  Bản thảo ( manuscript)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  hãng Microsoft

  Giải thích VN: Viết tắt của Microsoft.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X