• /mæsi'douniən/

  Thông dụng

  Danh từ
  ( Macedonian) người Maxêđôni (giữa Nam Tư và Hy Lạp)
  ( Macedonian) tiếng Maxêđôni
  Tính từ
  Thuộc về người Maxêđôni
  Thuộc về tiếng Maxêđôni

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X