• /,mækiə'velizm/

  Thông dụng

  Cách viết khác: machiavellianism

  Danh từ

  Chính sách quỷ quyệt, thủ đoạn xảo quyệt, thủ đoạn nham hiểm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X