• /mə'∫i:ntu:l/

    Cơ - Điện tử

    Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
    Máy công cụ

    Thông dụng

    Danh từ
    (kỹ thuật) máy công cụ

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X