• /¸mækju´leiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ
  Vết, chấm
  Sự làm vấy vết
  Kiểu phân bố các chấm trên động vật hoặc thực vật

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X